Geschiktheid alternatieve bouwstoffen of “Help de vloer komt omhoog!!”

Sommige stoffen kunnen door chemische reacties een aanzienlijk groter volume innemen. Wanneer dit soort stoffen in de alternatieve bouwstof voorkomen, kan de vloer of wegverharding door deze expansie omhoog gedrukt worden. Krijgt u (industriële) restproducten aangeboden als alternatief voor gangbare bouwstoffen, dan is het zaak om de geschiktheid van het alternatief voor de toepassing grondig te beoordelen om te voorkomen, dat u later met hoge herstelkosten geconfronteerd wordt.


Kosten baten plaatje van een toepassing van volume-instabiele AVI-bodemas

  • Bespaarde bouwkosten          ca €    100.000,00
  • Geraamde herstelkosten        ca € 1.200.000,00

 

In het artikel "Volumebestandheid van bouwstoffen in de (wegen)bouw" wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende oorzaken van expansie.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan gerust contact met mij op.