Natuursteenbestratingen

Natuursteenbestratingen kunnen grofweg opgedeeld worden in starre constructies en flexibele constructies.

Starre natuursteenconstructies

Dit type constructie is duur en wordt vooral ingezet op zwaarbelaste locaties en op plaatsen waar een zeer hoge beeldkwaliteit wordt verlangd. Door de samenhang en de hoge sterkte van deze constructie kunnen hiermee nagenoeg vlakke bestratingen worden gerealiseerd.

Enkele projecten in starre constructie zijn:

  • Boulevard in Scheveningen
  • Stationsplein West en trappen bij Centraal Station Utrecht

Flexibele natuursteenconstructies

natuursteenbestrating

Door de maattoleranties van de natuursteenelementen zijn de voegen in de natuursteenbestrating vaak veel wijder (10 mm) dan in een verharding van betonnen of gebakken elementen (2 mm). Deze wijdere voegen bieden minder houvast voor de elementen, waardoor deze bestrating vaak gevoeliger is voor schade als kruip, lege voegen en kantelen van de elementen, vooral als relatief lage elementen worden toegepast. Het vullen van het bovenste deel van de voegen met een gebonden voegmiddel is door de flexibiliteit van de ondergrond af te raden. Dit soort voegen breekt los van de stenen en verbrokkelt, waarna de stukjes toch weer in de veeg-zuigwagen verdwijnen. De flexibele constructie wordt veel toegepast op minder zwaarbelaste locaties. Door de losse elementen kan dit type bestrating eigenlijk alleen in tonrondte worden aangelegd, zodat de boogwerking bijdraagt aan de stijfheid van de bestrating.

Enkele projecten in flexibele constructie zijn:

  • Begijnhof in Dordrecht
  • Stationsplein Zeezijde in Leiden.

In veel van deze projecten is er vaak ook onderzoek uitgevoerd naar de door de architect geselecteerde natuursteensoorten. De onderzoekresultaten werden dan beoordeeld en getoetst, zodat een verkeerde keuze kon worden voorkomen.

 

Begeleiding inkoop en afnamecontrole natuursteenverhardingsmaterialen

Het inkopen van natuursteen is vaak lastig, omdat de Europese normen weinig houvast bieden voor het stellen van eisen. Voor een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, Leiden en Zoetermeer heeft Bouwstofadvies Bergen geassisteerd bij het opstellen van programma's van eisen en soms ook bij de afnamecontrole bij levering.

Sinds eind 2020 beschikt Bouwstofadvies Bergen  zelf over gekalibreerde meetmiddelen ten behoeve van de afnamecontrole op geometrische eigenschappen van natuursteenproducten conform NEN-EN 13373. Het betreft extern gekalibreerde digitale schuifmaten met een lengte van 150 en 600 mm en enkele stalen linialen. Lengte, breedte, dikte en kromtestraal kunnen worden gemeten en worden met een druk op de knop direct overgenomen in een spreadsheet, waarin de evaluatie wordt gecompleteerd.

Voor de afnamecontrole is het bovendien noodzakelijk een statistisch verantwoorde uitspraak te doen. Om zo’n uitspraak te kunnen doen wordt vooraf bepaald wat het percentage afwijkingen in de partij maximaal mag zijn en wat de kans op terechte goedkeur bij dat percentage moet zijn en wat de kans op onterechte goedkeur mag zijn bij een tweemaal zo hoog percentage afwijkingen. Als bijvoorbeeld het percentage afwijkingen in de onderzochte partij precies aan de eis van maximaal 10% voldoet, moet de kans op (terechte) goedkeur minimaal 90% zijn en tegelijker tijd mag de kans op onterechte goedkeur van een partij die 20% afwijkingen bevat, niet meer dan 40% bedragen. Om hieraan te kunnen voldoen, is in dit voorbeeld een steekproef van minimaal 36 elementen nodig, waarvan er maximaal 6 een afwijking mogen vertonen.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan gerust contact met mij op.