Zwel

Waardoor kan zwel in bouwstoffen ontstaan?

Zwel of expansie ontstaat doordat bepaalde componenten in de bouwstof een chemische reactie aangaan. Vaak gaat het om calcium- of magnesiumoxide, dat met water reageert tot calcium- of magnesiumhydroxide. Voor beide reactieproducten geldt, dat deze een ruim tweemaal zo groot volume innemen als het moedermateriaal.

pop-out

Reactiesnelheid

Problemen door zwel treden alleen op als de reacties zo traag verlopen, dat deze nog doorgaan tot ver na oplevering van de bouw. Dit leidt dan tot heffingen en bulten vaak gecombineerd met scheuren. In bijgaand artikel wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke oorzaken. Helaas kan de vraag binnen welke termijn de reacties afgelopen zullen zijn, niet beantwoord worden. Ik stel uw reacties en vragen erg op prijs, dus neem gerust contact met mij op.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan gerust contact met mij op.