Bouwstofadvies Bergen

Advies op het grensvlak van wegenbouw en chemie

Kwaliteitsborging

U wilt uw producten certificeren of u heeft KOMO- of NL-BSB gecertificeerde producten en wilt hulp bij de kwaliteitsborging of bij het opstellen of beheren van uw kwaliteitssysteem?

Berekening keuringsfrequenties (K‑waarde) voor het Besluit Bodemkwaliteit

Door mijn jarenlange ervaring met partijkeuringen voor het Besluit Bodemkwaliteit en begeleiding van certificatie­trajecten van een verscheidenheid aan primaire en secundaire bouwstoffen kan ik u helpen met bijvoorbeeld de berekening van de keuringsfrequenties voor alle te meten stoffen en met de planning van analyses op volgende monsters.

Europese regelgeving

De laatste jaren heeft Europa geïnvesteerd in de ontwikkeling van normen voor de bepaling van de milieueigenschappen van bouwstoffen en momenteel wordt gewerkt aan de invulling van de CPR (Bouwproductenrichtlijn) rond milieueigenschappen. Om u te helpen houd ik de vinger aan de pols om u tijdig te kunnen informeren over aankomende wijzigingen.

Kwaliteitssystemen

Voor een geaccrediteerd wegenbouwlaboratorium heb ik t.b.v. een scope-uitbreiding werkinstructies opgesteld, de kwaliteitsborging daarvan opgezet en het kwaliteitshandboek aangepast. Ook heb ik voor een producent van industriezand en -grind het oude kwaliteitssysteem van de bestaande winningslocaties, vanwege de start van een nieuwe winning, omgezet naar een algemeen handboek met alleen waar nodig specificaties per winningslocatie. Daarbij ging het om KOMO- en NL-BSB-certificaten en FPC in het kader van de verschillende Europese normen.

Bouwstofadvies Bergen

Bergse Heide 4
5854PW Nieuw Bergen (Lb)

+31(0)6 5702 1349

Nico van den Berg