Bouwstofadvies Bergen

Advies op het grensvlak van wegenbouw en chemie

Onderzoek en Ontwikkeling

Als u uw (recycling)product op een andere markt wilt aanbieden, zult u vaak wat moeten bijschaven om aan de gevraagde productspecificaties te voldoen. Maar zelfs als uw product daar al aan voldoet, kan nader onderzoek noodzakelijk zijn om de prestaties in de nieuwe toepassing vast te stellen. Proefvakken zijn een goed middel om de prestaties van uw product op langere termijn te kunnen aantonen maar dan moet er wel een heel goed onderzoeksplan liggen, zodat de gegevens vergeleken kunnen worden met gangbare producten.

Enkele belangrijke keuzen die gemaakt moeten worden voor proefvakken:

  • Leg ik de proefvakken in of buiten het verkeer? (Verstoring binding)
  • Leg ik er asfalt over of laat ik het openliggen? (Weersinvloed)
  • Gebruik ik standaard meetmethoden of niet of een combinatie van beide? (Vergelijkbaarheid met praktijk)
  • Hoeveel tijd mag er zitten tussen de verdichting en de nulmeting? (Bindingssnelheid)
  • Hoeveel meetpunten heb ik nodig om een uitspraak te kunnen doen?

Bouwstofadvies Bergen

Bergse Heide 4
5854PW Nieuw Bergen (Lb)

+31(0)6 5702 1349

Nico van den Berg