Bouwstofadvies Bergen

Advies op het grensvlak van wegenbouw en chemie

Heffingen en Bulten

Heffingen

Als expansief materiaal fijnverdeeld en homogeen door de bouwstof aanwezig is, zal de gehele vloer of verharding worden opgedrukt, ongeacht of de vloer een stijve betonvloer of een flexibele asfaltverharding is. De vloer zal een glooiend verloop krijgen maar er treden dan geen afgetekende bulten op.

Bulten of "bloemkolen"

Als het zwellende materiaal in grovere deeltjes aanwezig is, zullen de deeltjes die hoog in de constructie aanwezig zijn, uitgesproken bulten in een asfaltverharding kunnen veroorzaken. De dieper in de constructie aanwezige zwelpitten zullen een nauwelijks zichtbare glooiing in de vloer veroorzaken. Bij een betonvloer zullen de grovere zwelpitten nooit tot zichtbare bulten leiden door de hoge stijfheid van de betonvloer. De zwelpitten kunnen wel een ongelijkmatige ondersteuning opleveren en er kunnen bij sterke opbolling ook scheuren in het beton ontstaan.

Een asfaltverharding waar een 'bloemkool' zichtbaar is aan het feit dat de belijning over enkele decimeters afwijkt van een rechte lijn.
"Bloemkool", een bult als gevolg van grove staalslak in de fundering onder het asfalt

Zwellende deeltjes in een gebonden fundering

In korrelvormige producten waarin zwellende deeltjes aanwezig zijn, wordt de korrelstapeling verstoord. In gebonden wegfunderingen zorgen expanderende deeltjes ervoor, dat horizontale scheuren ontstaan. De stapeling van dunne lagen die hierdoor ontstaat heeft een aanzienlijk lagere stijfheid dan de oorspronkelijke monoliet.

Pop-out uit een boorkern van cementgebonden AVI-bodemas
Pop-out uit een boorkern van cementgebonden AVI-bodemas

In het artikel "Volumebestandheid van bouwstoffen in de (wegen)bouw" wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende oorzaken van expansie.

Bouwstofadvies Bergen

Bergse Heide 4
5854PW Nieuw Bergen (Lb)

+31(0)6 5702 1349

Nico van den Berg