Bouwstofadvies Bergen

Advies op het grensvlak van wegenbouw en chemie

Geschiktheid alternatieve bouwstoffen of “Help, de vloer komt omhoog!!”

Sommige stoffen kunnen door chemische reacties een aanzienlijk groter volume innemen. Wanneer dit soort stoffen in de alternatieve bouwstof voorkomen, kan de vloer of wegverharding door deze expansie omhoog gedrukt worden. Krijgt u (industriële) restproducten aangeboden als alternatief voor gangbare bouwstoffen, dan is het zaak om de geschiktheid van het alternatief voor de toepassing grondig te beoordelen om te voorkomen, dat u later met hoge herstelkosten geconfronteerd wordt.

Kosten baten plaatje van een toepassing van volume-instabiele AVI-bodemas
Bespaarde bouwkosten ca € 100.000,00
Geraamde herstelkosten ca € 1.200.000,00

In het artikel "Volumebestandheid van bouwstoffen in de (wegen)bouw" wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende oorzaken van expansie.

Bouwstofadvies Bergen

Bergse Heide 4
5854PW Nieuw Bergen (Lb)

+31(0)6 5702 1349

Nico van den Berg