Bouwstofadvies Bergen

Advies op het grensvlak van wegenbouw en chemie

Elementenverhardingen

Bouwstofadvies Bergen heeft de nodige ervaring met het dimensioneren van elementenverhardingen.

Naast het dimensioneren van nieuwe verhardingsconstructies zijn er ook schadegevallen beoordeeld en zijn er beoordelingen uitgevoerd op de kwaliteit van de geleverde straatstenen. De oorzaak van vroegtijdige schade is steeds zeer divers, van stenen van matige kwaliteit qua sterkte of maatvastheid tot uitvoeringsfouten.

Schade aan elementenverharding
Schade aan elementenverharding.

Bouwstofadvies Bergen

Bergse Heide 4
5854PW Nieuw Bergen (Lb)

+31(0)6 5702 1349

Nico van den Berg