Bouwstofadvies Bergen

Advies op het grensvlak van wegenbouw en chemie

Natuursteenbestratingen

Natuursteenbestratingen kunnen grofweg opgedeeld worden in starre constructies en flexibele constructies.

Starre natuursteenconstructies

Dit type constructie is duur en wordt vooral ingezet op zwaarbelaste locaties en op plaatsen waar een zeer hoge beeldkwaliteit wordt verlangd. Door de samenhang en de hoge sterkte van deze constructie kunnen hiermee nagenoeg vlakke bestratingen worden gerealiseerd.

Enkele projecten in starre constructie zijn:

  • Boulevard in Scheveningen
  • Stationsplein West en trappen bij Centraal Station Utrecht

Flexibele natuursteenconstructies

Flexibele natuursteenconstructie
Flexibele natuursteenconstructie.

Door de maattoleranties van de natuursteenelementen zijn de voegen in de natuursteenbestrating vaak veel wijder (10 mm) dan in een verharding van betonnen of gebakken elementen (2 mm). Deze wijdere voegen bieden minder houvast voor de elementen, waardoor deze bestrating vaak gevoeliger is voor schade als kruip, lege voegen en kantelen van de elementen, vooral als relatief lage elementen worden toegepast. Het vullen van het bovenste deel van de voegen met een gebonden voegmiddel is door de flexibiliteit van de ondergrond af te raden. Dit soort voegen breekt los van de stenen en verbrokkelt, waarna de stukjes toch weer in de veeg-zuigwagen verdwijnen. De flexibele constructie wordt veel toegepast op minder zwaarbelaste locaties. Door de losse elementen kan dit type bestrating eigenlijk alleen in tonrondte worden aangelegd, zodat de boogwerking bijdraagt aan de stijfheid van de bestrating.

Enkele projecten in flexibele constructie zijn:

  • Begijnhof in Dordrecht
  • Stationsplein Zeezijde in Leiden

In veel van deze projecten is er vaak ook onderzoek uitgevoerd naar de door de architect geselecteerde natuursteensoorten. De onderzoekresultaten werden dan beoordeeld en getoetst, zodat een verkeerde keuze kon worden voorkomen.

Bouwstofadvies Bergen

Bergse Heide 4
5854PW Nieuw Bergen (Lb)

+31(0)6 5702 1349

Nico van den Berg